Yaşamboyu Eğitim Merkezi
BÜYEM, AB Projelerine devam ediyor…

BÜYEM, AB Projelerine devam ediyor…

BÜYEM’in ortakları arasında yer aldığı BOND, I-CIA ve THEATRE başlıklı Leonardo da Vinci projeleri ve COMMIT adındaki çok taraflı Erasmus projeleri 1. Yılını tamamlamak üzere. BÜYEM,  üniversitemizin konuyla ilgili öğretim üyeleri ile BOND Projesi kapsamında eğitimcinin eğitimi için pedagojik metotların geliştirilmesi ve AB kalite standartlarının bu alana uygulanması konusunda; I-CIA Projesi’nde KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik bir e-platform geliştirilmesinde; THEATRE Projesi’nde ise mesleki ve kişisel eğitim süreçlerini desteklemek ve motivasyonu arttırmak amacıyla tiyatro etkinliklerinin uygulanmasında çalışmalar yürütülmektir. COMMIT projesi kapsamında ise, üniversitelerin sosyal alanlara katılımının arttırılması ve yaşamboyu eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alanlarda çalışılmaktadır.