Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Güz Atölyeleri

Çan eğrisi ve uygulamaları / 19-20 Kasım 2016 

Doğada ve günlük hayatta karşılaştığımız bir çok veri Çan Eğrisi kullanılarak çok iyi modellenebiliyor. Çan Eğrisinin, ya da daha teknik dille Normal Dağılımın, niye bu kadar sık karşımıza çıktığını matematiksel temellerini vererek anlamaya çalışıp, değişik uygulamalarını inceleyeceğiz. 

 

Boşluktan Taneciklere Yolculuk / 26-27 Kasım 2016

Madde ve boşluğun, uzay ve zamanın antik felsefecilerden 21. yüzyıla uzanan tarihçesi, maddenin kütlesinin evreni saran alanlarla ilişkisi. Kuantum fiziği ve özel göreliliğe giriş. Böylesi soruların yanıtlanmasında çağımızda kullanılan yöntemlerin tanıtılması, örneğin CERN' deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve benzeri hızlandırıcıların teknolojisi. Higgs bozonu ve diğer temel parçacıklar için çıkılan define avı.

 

Modern Zamanlar ve Sosyal Bilimler / 3-4 Aralık 2016

On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan modern bilim anlayışının arka planında neler var? bu dönemdeki değişiklikler Sosyal Bilimlerin ortaya çıkışında nasıl bir rol oynadı? Sanayi devrimiyle beraber üretim şeklinin değişmesi toplumları nasıl etkiledi? Fransız devrimi bizim için neden önemli? Şehirleşmenin hızlanmasının nasıl sonuçları oldu? Yeni toplumsal hareketler bugünümüzü nasıl değiştirdi? Peki ya tüm bunları birbiriyle ilişkilendirebilir miyiz? Bu soruları günümüze taşıyıp bunları sosyal bilimler penceresinden bakmaya çalışacağız. 

 

Codelab & Scratch  / 3-4 Aralık 2016

21. yüzyılda "Bilgisayar Programlama" hangi mesleği seçersek seçelim hakkında iç görümüz olması gereken bir aktivitedir. Programlama da en iyi yaparak anlaşılabilir. Ancak genellikle bir programlama dili sistemli bir öğrenme süreci getirdiği için çoğu zaman sadece bu bariyeri aşanların deneyebildiği bir aktivite olmaktadır. Codelab / Scratch modüllünde bu bariyer MIT  tarafından geliştirilen Scratch programlama dilinin görsel blokları ve animasyon yetenekleri ile beraberce aşmayı hedeflemekteyiz. Atölye boyunca aklınıza gelen animasyon ve yazılım tasarımlarını hayata geçirmeyi öğrenirken bir yandan da bilgisayar programlama ile ilgili teknik ve akademik ipuçlarını bulabileceksiniz. 

 

DNA ve  DNA Klonlaması / 10-11 Aralık 2016

Derste temel rekombinat DNA  teknolojisi, bu teknolojinin gen ve genom kavramlarına katkısı ile uygulama alanları tartışılacaktır. Laboratuvar uygulamasında rekombinant DNA  oluşturmanın ilk aşaması olarak DNA  parçalarının elde edilmesine odaklanılacaktır. Öğrenciler DNA  izolasyonu yapacak, restriksiyon enzimleri kullanarak ve PCR  yöntemi ile klonlama için DNA parçaları hazırlayacak ve bunları agaroz gel elektroforezi ile irdeleyecektir.

 

Codelab & Arduino / 10-11 Aralık 2016

Arduino ile Nesneleri Programlıyorum.

Atölyemizde, Maker hareketi ile de kullaımı ivme kazanan bu tip gömülü sistemleri gerçekleyebildiğimiz bir sistem olan Arduino'yu kullanacağız. 7cmx5cm'lik boyutuyla ve teknik yetenekleri ile Arduino'yu kullanarak çok geniş çeşitlilikte projeler üretebiliyoruz. Arduino sistemi üzerine takabildiğimiz çeşitli sensörlerle ortamla akıllıca etkileşebiliyoruz ve denetleyebiliyoruz (Ambient Intelligence/Ortamsal Zeka yaklaşımları). ayrıca Arduino'yu hareketli, robot veya robotlumsu aygıtlara takarak daha aktif ve hareketli akıllı sistemler ortaya koyabilmekteyiz. odelab/Arduino modüllünde hedefimiz Arduino'yu tanımak, onu programlamak, teknik yeteneklerini kullanarak aklınıza gelen ilginç projeler üretebileceğiniz yeterliliğe sizleri taşımak olacaktır.