Yaşamboyu Eğitim Merkezi
İkinci Bahar Akademi - Dijital Çağda Yaşam Modülü

Dijitalleşen dünyanın farklı yönlerinin inceleneceği modül, Salı günleri devam etmekte olan Türkiye ve Dünyaya Genel Bakış Programı dahilinde seçmeli modül olarak açılmıştır. Dijital Dünya Modülü, 20 Şubat-3 Nisan 2017 tarihleri arasında Pazartesi günleri 10.00-13.00 saatleri arasında Güney Kampus Vedat Yerlici Konferans Merkezi’nde yapılacaktır.

Son yirmi yılda iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, Internet’i ve mobil cihazları yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Bu dijital devrim, bireylerin gündelik yaşamını ve kurumların iş yapış biçimlerini büyük ölçüde yeniden şekillendirdi. Etkileri çok geniş çapta hissedilen böyle bir dönüşüm bireyler için teknolojiye dayalı yeni alışkanlıklar ve beceriler geliştirmeyi gerektirir hale geldi. Bu dünya özellikle teknolojinin içine doğmamış olan, mevcut alışkanlıkların ve yaşam biçimlerini hatta sosyalleşme biçimlerini yeniden şekillendirmekte olan kullanıcılar için bilinmezlikler içeriyor.

Dijital Dünya Modülü katılımcılara bu değişime ayak uydurabilmek için gereken temel bilgilerin aktarılacağı bir programdır. Programda öncelikle son yirmi yılda neler olup bittiği ve dünyanın nasıl hızla dijitalleştiği, bireylerin nasıl dijital tüketiciler haline geldiği anlatılacak, daha sonra çeşitli ekranlarda yalnızca ön yüzünü gördüğümüz bu ortamda arka planda neler olduğu herkesin anlayabileceği dilde aktarılacaktır. Bunun yanısıra programda bireyler ve toplumlar dijital ortamda nasıl davranıyorlar, bu ortamda farklı/alternatif bir kültür ve sosyal dinamikler var mı sorularına yanıt verilecek ve teknolojinin insan yaşamını, iletişimi nasıl değiştirdiğinden bahsedilecek ve program uzmanların dijital dünya ile ilgili gelecek öngörüleri ve başarı öyküleri ile sonlandırılacaktır.

Modülü tamamlayan katılımcılar arkasını göremedikleri, hatta yer yer “sanal” diye ifade edilen bu dünyayı daha iyi tanıyarak daha bilgili ve bilinçli dijital kullanıcılar haline geleceklerdir.

Eğitim başlıkları ve eğitmenlerimiz aşağıda yer almaktadır:

 

Dijital Dünyayı Tanımak I (3 saat)

Doç. Dr. Hande Türker

5 Şubat 2018 Pazartesi (10.00 – 13.00)

 

Dijital Dünyayı Tanımak II (3 saat)

Doç. Dr. Hande Türker

12 Şubat 2018 Pazartesi (10.00 – 13.00)

 

Dijital Medya ve İletişim (3 saat)

Prof. Dr. Ayşegül Toker

19 Şubat 2018 Pazartesi (10.00 – 13.00)

 

Dijital Medya ve İletişim (3 saat)

Prof. Dr. Ayşegül Toker

26 Şubat 2018 Pazartesi  (10.00 – 13.00)

 

Dijital Kimlik, Dijital Dünyanın Sosyal ve Psikolojik Boyutları (3 saat) –

Doç. Dr. Leman Pınar Tosun

5 Mart 2018 Pazartesi (10.00 – 13.00)

 

Dijital Dünya Altyapısı (3 saat)

Prof. Dr. Meltem Özturan

12 Mart 2018 Pazartesi (10.00 – 13.00)

 

Dijital Dünya ve Siber Güvenlik (3 saat)

Doç. Dr. Bilgin Metin

19 Mart 2018 Pazartesi (10.00 – 13.00)

 

Başarı Öykü ve Örnekleri, Gelecek Öngörüleri (3saat) (Sektör Temsilcileri)

26 Mart 2018 Pazartesi (10.00 – 13.00)

 

SINAV

26 Mart 2018 Pazartesi ( 13.00 – 13.45)

 

Ders İçerikleri:

Dijital Dünyayı Tanımak (6saat)

 • Dijital dünyanın doğuşu ve dünyada ve Türkiye’deki gelişimiDijital dönüşümün bireyler ve kurumlar üzerindeki etkisi

 • Internet ve mobil iletişim devrimlerinin yarattığı yeni dijital tüketicinin kimliği, istek ve davranışları

 • E-iş ve e-ticaret dünyasının dinamikleri

 

Dijital Medya ve İletişim (6 saat)

 • Yeni gelişen dijital mecralarda iletişim

 • Teknoloji yoluyla insan ile bağ kurma

 

Dijital Dünya Altyapısı (3 saat)

 • Dijital dünya alt yapı bileşenleri

 • Dijital dünya alt yapısının çalışma düzeni

 • Dijital dünya alt yapısının geçmişi ve geleceği

 

Dijital Dünya ve Siber Güvenlik (3 saat)

 • Geçmişten günümüze dünyada ve Türkiye’de siber tehditler ve korunma yolları

 • Siber saldırılar karşısında demokrasinin büyük sınavı

 • Ülkeler arası siber savaş

 

Başarı Öykü ve Örnekleri,Gelecek Öngörüleri (3 saat) (Sektör Temsilcileri)

Türkiye’de başarılı e-iş ve mobil uygulama geliştirenlerden başarı öyküleri