Yaşamboyu Eğitim Merkezi
İkinci Bahar Akademi - Güzel Sanatların Gelişimi Modülü

Güzel Sanatların Gelişimi Modülü (Salı Günleri (10.00-13.00): 5 Aralık 2017 - 23 Ocak 2018)


5 Aralık 2017 Salı (10:00 - 13:00) "Zaman içinde Müzik 1: İlk Çağlardan 18. Yüzyıla" Evin İlyasoğlu


12 Aralık 2017 Salı 
(10:00 - 13:00) "Zaman içinde Müzik 2: 19. ve 20. Yüzyıl" Evin İlyasoğlu

 

19Aralık 2017 Salı (10:00 - 13:00) "Sanatın Gelişimi"  Doç. Dr. Mutlu Erbay

 

26 Aralık 2016 Salı (10:00 - 13:00 ) "Batı Avrupa Sanat Tarihi" Lale Babaoğlu Balkış 

 

02 Ocak 2017 Salı (10:00 - 13:00) "Modern Sanata Giriş: Resim ve Heykel"Lale Babaoğlu Balkış

 

09 Ocak 2017 Salı (10:00 - 13:00)  "Sanat Yönetimi" Prof. Dr. Fethiye Erbay


16 Ocak 2017 Salı (10.00 - 13.00) "Doğu ve Batıda Müzik Ruhu" Prof. Dr. Gülper Refiğ 

 

23 Ocak 2017 Salı (10:00 - 13.00) "19. Yüzyılda Batıda Müzik ve Edebiyat"Prof. Dr. Gülper Refiğ 

 

23 Ocak 2017 Salı (13:00 - 13:45)  Sınav