Yaşamboyu Eğitim Merkezi
İnovasyon ve Girişimcilik Uzmanlık Programı (UZAKTAN EĞİTİM)
İnovasyon ve Girişimcilik Sertifika Programı hızla değişen dünyada, şirketlere ve girişimcilere yenilikçi bakış açısı kazandırmayı, yenilikçi yaklaşımları iş kazanımlarına dönüştürmeyi, ve yenilikçi ortamları yönetmek için gereken araç, beceri ve stratejileri öğretmeyi amaçlıyor.
  • Kimler katılmalı?
  • İş hayatına yenilikçi bir bakış açısı ile yaklaşmak isteyenler
  • Kendi işini kurmak isteyen girişimciler
  • Yenilikçi hedeflerle rekabet gücünü artırmak isteyen KOBİ’ler ve Girişimler
  • Yenilikçilik kültürü ile değer yaratmak isteyen kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları
  • Üniversiteden yeni mezun veya son sınıfta okuyan yenilikçi girişimci adayları
  • Sertifika

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından sunulan online ders içerikleri tamamen TÜRKÇE olacaktır. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM ) İnovasyon ve Girişimcilik Programı Uzmanlık Sertifikası almaya hak kazanacaktır.