Yaşamboyu Eğitim Merkezi
İnşaat Proje Yönetimi
  • İnşaat Proje Yönetimine Giriş,  12 Saat, Doç. Beliz Özorhon (Proje Tanımı ve Projelerin Özellikleri, Proje Yönetimi Bileşenleri, İnşaat Proje Yasam Döngüsü, Proje Yönetimi Süreç Grupları (PMBoK Guide), Proje Yönetimi Bilgi Alanları (PMBoK Guide ve Construction Extension), Proje Yöneticisinin Özellikleri, İnşaat Projelerinde Başarı Ölçümü)
  • Sürdürülebilirlik, 6 saat,  Emre Ilıcalı  (İnşaat projelerinde sürdürebilirlik kriterleri, Sürdürülebilirlik Kavramı, Yeşil Binalar ve Yeşil kentlerin özellikleri,  Uluslararası Yeşil bina Değerlendirme sistemleri, Sürdürülebilir inşaat Proje Yönetimi kriterleri, Yeşil Bina Örnek Uygulamaları)
  • Kalite Yönetimi,  12 Saat, Prof. Turan Özturan  (Kalite Yönetimi ve Kontrol Sistemlerinin Prensipleri, Toplam Kalite Yönetimi Modeli Felsefesi ve Prensipleri, Temel Kalite Güvence Sistemleri, Standart ve Mevzuatlar, Betonda İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri, Hazır Beton Kalite Güvence Sistemi (KGS) Uygulaması.)  
  • Finans Yönetimi, 12 saat, Yrd. Doç. Semra Çomu (Finansal Muhasebe ve Temel Mali Tabloların Yorumlanması; bilanço, gelir tablosu. Mühendislik Ekonomisi ve İnşaat Proje Değerlendirme Yöntemleri; paranın zaman değeri, faiz hesaplamaları, paranın zamansal değeri,  bugünkü ve gelecekteki değer. İşletme ve Proje Finansmanı; finansal yönetim, nakit akışı, iç verim oranı, fayda maliyet oranı.)
  • Sözleşme Yönetimi, 12 Saat,  Dr. Levent Sümer  (Proje Teslim Şekilleri, Kontra Türleri, Uluslararası Kontratlar (FIDIC, AIA), Temel Kontrat Terimleri, Kontrat İçerikleri, Kontrat Ekleri, Örnek Vaka Analizleri)
  • Planlama ve Maliyet Yönetimi,  6 Saat,  Y.Doç. Aslı Pelin Gürgün (İnşaat Projelerinde Planlama ve Kontrolün Temel İlkeleri, İnşaat Projelerinde Planlama ve Kontrolün Temel İlkeleri, Kaynak Planlaması ve Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kazanılmış Değer Yöntemi (Earned Value) ile Proje Performans Kontrolü, Primavera ile örnek planlama ve kontrol uygulamaları )
  • Risk Yönetimi,  12 Saat, Yrd. Doç. Semra Çomu (Risk Yönetiminin Planlanması, Risklerin Belirlenmesi, İnşaat Projelerindeki Risk Türleri, Niteliksel Risk Analizi, Niceliksel Risk Analizi, Risk Tepki Planlaması, Risklerin İzlenmesi ve Kontrolü)
  • Yapı Bilgi Modellemesi (BİM),  12 Saat, Doç. Ümit Işıkdağ (BIM Teorik Temelleri, IFC Yapı Bilgi Modeli, BIM Uygulama Planı, BIM Zaman ve Maliyet Entgresyonu 4D/5D)
  • Stratejik Yönetim, 12 saat, Doç. Beliz Özorhon, Strateji ile ilgili tanımlar; stratejik yönetim süreci; dış çevre ve iç çevre (kurum) analizi; SWOT analizi, rekabet stratejileri; strateji uygulama süreci; stratejik planlama üzerine örnek uygulama; performans yönetimi ve ölçümü; uluslararası rekabetçilik

 

        KİMLER KATILABİLİR: Programa asgari lisans düzeyinde üniversite mezunu, inşaat projelerinin yönetiminde görev alan inşaat mühendisleri, makina mühendsileri, elektrik mühendisleri, kimya mühendisleri ve          diğer mühendisler ile mimarlar katılabilir.

       GÜN ve SAATLER       : Pazartesi, Çarşamba 18:30-21:30, Cumartesi 10:00-17:00 (Toplam 96 saat)