Yaşamboyu Eğitim Merkezi
İnşaat Sektöründe FIDIC Sözleşmeleri Yönetimi Eğitimi

Sözleşme Yönetimi, Uluslararası inşaat sözleşmeleri standart formları, İnşaat sözleşmeleri ve tipleri,Sözleşme tipi seçiminde dikkat edilecek hususlar, Sözleşmelerde mücbir sebepler, Gecikme analizi ve tazminat talebi tutarının oluşturulması, SCL Protokolü ve süre uzatımından doğan tazminatlar.

Talep ve Değişiklik Talimatı Yönetimi, Hak talepleri ve yönetimi; Değişiklikler ve yönetimi; Hak talebi mektuplarının ve dökümanlarının hazırlanması; Hak taleplerinin sunumu&kontrolü%cevaplanması; Hak talebi ve değişikliklere dair kayıtların tutulması ve düzenlenmesiİ Talep tutarının oluşturulması, doğrudan maliyetler ve dolaylı maliyetlerin hesaplanması; Fİnansal maliyet talep ve hesapları; Süre uzatımı ve hesap yöntemleri; Hak talebine dair vaka etütleri; Değişikliklere dair vaka etütleri

FIDIC Sözleşmeleri, FIDIC sözleşme tipleri (Sarı, Kırmızı, Gümüş vb.) ; FIDIC sözleşmelerinde işveren ve yükleniciler için önemli konular; FIDIC sözleşmelerinde tarafların görevleri, sorumlukları ve risk paylaşımı; FIDIC’te farklı sözleşme formlarına göre (Kırmızı, Sarı, Gümüş Kitap vs) yüklenicinin süre uzatımı ve ek ödeme talep edebileceği durumlar; FIDIC sözleşmelerinde hak talebi prosedürleri ve uygulamaları; FIDIC sözleşmelerinde değişiklik talimatı prosedürleri ve uygulamaları; FIDIC sözleşmelerinde DAB prosedürü ve uygulamaları; FIDIC sözleşmelerinde gecikme tazminatları ve süre uzatımı; FIDIC sözleşmelerinde ayıplı talimat 

Uyuşmazlık Kurulları (DB, DAB),Uluslararası sözleşmelerde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (ADR) yöntemleri; Uluslararası Sözleşmelerde arabuluculuk uygulamaları ;Uyuşmazlık Kurulu (Dispute Adjudication Board / DAB) kurulması ve işleyişi; DAB Heyetine sunulan dokümanların hazırlanması; DAB uygulamalarına dair vaka etütleri