Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Kurumsal Sürdürülebilirlik

Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi ve İtalyan Çevre Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurumlar arasında geliştirilen işbirliği, programın en temel özellikleri arasındadır. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren bu girişim, REC’in birçok Avrupa ülkesinde sunduğu eğitim programlarındaki deneyimleri kullanılarak şekillendirildi. Program kapsamındaki eğitimler ekonomi, çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanında deneyimleri uluslararası ölçekte kabul gören uzmanlar tarafından veriliyor.

Programın önemi

  1. Bugünün ve yarının iş dünyasının liderleri, değişim gereğinin farkına varmalı ve yönetimde alışılagelmiş yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmeye yönelmelidir.
  2. Finansal piyasalarda yaşanan krizin reel sektör üzerindeki olumsuz etkileri giderek artarken kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı yeni bir iş yapma modeli öneriyor.
  3. İş dünyası, sağlık, güvenlik, çevre kirliliği ve doğal kaynak kullanımı gibi sosyal ve etik sorunlarda, gelecekte karşılaşılacak tartışmalı soruları düşünmeye başlamalıdır.
  4. Günümüzde, uluslararası düzeydeki iş dünyası çevrelerinde, doğal kaynakların etkin kullanımı giderek daha fazla destekleniyor ve ödüllendiriliyor. Sürdürülebilir kalkınma adına atılan her adım, iş dünyasında başarının anahtarı olan güvenilirlik ve sosyal değerlere de katkı sağlıyor. İş dünyası, harekete geçmenin ve gelecek nesiller için önlemler almanın öneminin farkına varıyor.
  5. Türkiye AB katılım süreci kapsamında büyük bir değişim sürecinden geçiyor. Türk iş dünyası, sanayi ve tüm iş sektörleri üzerinde somut ve uzun süreli etkiler bırakacak olan bu değişimleri takip etmelidir.
  6. Küresel çabaların sürdürülebilir kalkınma üzerindeki yansımaları, ancak sürdürülebilir kalkınmanın, teorinin ötesine geçip, ulusal, bölgesel ve yerel boyutta uygulamaları ile olanaklı olabilir. Rekabetçi bir küresel ekonomide, yeni gelişmelerin ve yükümlülüklerin gerisinde kalmak, Türk iş dünyası için pazar payı ve itibar kaybıyla sonuçlanabilir.
  7. Program, bölgesel ve yerel anlamda dikkat edilmesi gereken önceliklerin geliştirilmesine destek olmayı amaçlıyor. Bu da, katılımcıların sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, yalnızca şirket çıkarlarının değil,tüm toplum ve bölgenin çıkarları ile birlikte, şirketin genel iş stratejisi ile birleştirmelerine olanak tanıyacak.

 

Programın hedef kitlesi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı, iş dünyasından orta ve üst düzey yöneticilerin katılımına yönelik olarak tasarlanmıştır. Programa ayrıca iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma çalışmalarında çözüm ortakları/paydaşları olan meslek örgütleri, sektör dernekleri ve ilgili diğer kuruluşlar belirlenen kısıtlı kontenjan dâhilinde katılabilirler.

İşletmelerin ekonomik, sosyal ve çevresel konuları bütüncül bir şekilde iş süreçlerine dahil etmeleri için destek sağlamayı hedefleyen programa en fazla 24 kişi kabul ediliyor.

Ayrıntılı Bilgi için:

Boğaziçi Üniversitesi
Yaşamboyu Eğitim Merkezi
34342 Bebek, İstanbul
Tel: (0212) 257 31 27-28
Faks: (0212) 257 248

 

http://kssp.rec.org.tr/  

Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı, 6 Nisan - 2 Haziran 2016 tarihleri arasında Çarşamba ve Perşembe günleri 17.00 – 19.20 saatleri arasında gerçekleştilecektir.