Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Nesilden Nesile Yönetim Akademisi

Aile şirketlerine yönelik olarak tasarlanan yönetici geliştirme programı, aile şirketlerini sürdürülebilir kılacak, sağlıklı bir ortamda gelecek nesillere taşıyacak ve kurumsallaşma süreçlerinde önemli rol alacak yönetici adaylarını yetiştirmeyi hedefleyen uygulamalı bir eğitim programıdır.

Programın temelinde “aktif ve öğrenen birey” olma ve kapasitesini kendi ve kurum yararına kullanma anlayışı vardır. Dolayısıyla, bu program yönetici adayının önce kendine, sonra dahil olduğu aileye ve kuruma karşı sorumluluk alması, yaratıcı yaklaşım sergilemesi amacı ile tasarlanmıştır.

Program iki dönemden oluşmaktadır. İki dönem arasında sınav ve tatil periyodu yer alacaktır. İki haftada bir iki tam gün sınıf eğitimi alarak ve en geç on ay içerisinde tamamlanacaktır. Her bir modül 24 saat gün olarak planlanmaktadır. 8 modül olan eğitim programının tümünün uygulanması için minimum 192 saatlik aktif eğitim ve katılım öngörülmektedir.