Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Uygulamalı Finansal Yönetim
TARİH 05/03/2018
SÜRE 96 Saat
YER BÜYEM
Fiyat 5760 TL

Ders İçeriği;

 1. Muhasebe ve Temel Mali Tablolar (Muhasebe Döngüsü, Finansal Tabloların Tanımı ve Sınıflandırılması, Mali Analizin Tanımı, Sınıflandırılması ve Kullanım Alanları, Finansal Tabloların Muhasebe İlkelerine Uygunluğu, Bilanço, Gelir Tablosu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)
 2. Mali Tablo Analizi (Firma Analizi, Sektörel Analiz, Finansal Tabloların Karşılaştırılması, Yatay Yüzde Analizi, Dikey Yüzde Analizi, Tutarları Karşılaştırma Yöntemi, Büyüme Analizi, Rasyo Analizi, Vaka Çalışması)
 3. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Diğer Muhasebe Uzmanlık Alanlarıyla İlişkisi, Maliyet Kavramları, Bütçeleme, Sipariş Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Sistemi, Standart Maliyet Sistemi, Değişken Maliyet Sistemi)
 4. İşletme Finansmanı (Finansal Yönetimin Amacı ve Fonksiyonları, Finansal Muhasebe ve Finans Fonksiyonu İlişkisi, Fon ve Nakit Akım Tabloları, İç Verim Oranı, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Şirket Değerlemesi, Risk ve Getiri Kavramları, Nakdi ve Gayri Nakdi Krediler).
 5. Bütçeleme (Bütçenin Amaçları, Bütçe Yardımıyla Kontrol, Bütçe Oluşturma Yaklaşımları, Bütçe Türleri, Satış Bütçeleri, Üretim ve Satınalma Bütçeleri, Gider Bütçeleri, İşçilik Bütçeleri, Nakit Bütçeleri, İlkeler, Bütçeleme Sürecinin Yönetimi, Bütçe Uygulamaları)
 6. Sermaye Piyasaları ve Yatırım Araçları (Sermaye Piyasasının fonksiyonları, unsurları, faaliyetleri, kurumlarının yanı sıra menkul kıymet ve vadeli borsa işleyişi ile sermaye piyasası faaliyetlerinde önemli düzenlemeler ele alınacaktır)
 7. Finans Matematiği ve Proje Değerlendirmeleri (Paranın zaman değeri, Faiz hesaplamalar, bileşik faiz, etkin faiz, kredi faizi hesaplama, bugünkü ve gelecekteki değer)
 8. Portföy Yönetimi: Yatırım Araçları ve Özellikleri, Sermaye Bütçelemesi ve Kullanılan Teknikler, Portföy Oluşturma ve Yönetme, Finansal Piyasalarda Riskin Yönetilmesi, Finansal Mühendislik ve Türev Araçlar, Çeşitli Vaka Çalışmaları)
 9. Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi: Makroekonomik Göstergeler Çerçevesinde Yorumlanması (Küresel Ekonomi İçinde Türkiye Ekonomisinin Yeri ve Rolü, Makroekonomik Hedefler ve Göstergelerin Yorumu (ulusal gelir, sektörel gelişmeler, ekonomik büyüme, gelir dağılımı, enflasyon, işsizlik), Kamu Finansman Dengesi, İç ve Dış Borçlar, Maastricht Kriterleri Çerçevesinde AB Ülkeleri ve Türkiye Ekonomisinin Karşılaştırılması, Ödemeler Dengesinde Gelişmeler ve Yabancı Sermaye, Döviz Kuru Rejimleri ve Döviz Piyasası, Küresel Dalgalanmalar ve Etkileri)
 10. Varlık Değerleme (Varlıklarda ve Finansal Araçların değerlemesi, varlık değerleme/fiyatlama modelleri, şirket değerleme ve yöntemleri, İskontolanmış Nakit Akışları)
 11. Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler, rekabet hukuku, borçlar hukuku, Ticaret Kanunu, sözleşmeler ve kıymetli evrak)


Eğer size uygun bir sınıf yok ise, buradan ön başvuru yapabilirsiniz.
32 oturum | 96 Saat
BÜYEM
5760 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.