Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Kısa Eğitimler

İnşaat Proje Yönetiminde Uygulamalı BİM Süreçleri Eğitimi

BİM Kuramı, BİM kuramı ve tasarımı; inşaat sürecinde BİM; BİM ile işbirliği yaklaşımları [Devamı]

Certificate Program on Electricity Market

Bu programın amacı, Enerji Sektöründe çalışan profesyonellerin alanlarında kazandıkları bilgileri güncel gelişmeler çerçevesinde yenilemelerine yardımcı olmaktır. [Devamı]

Türkiye’nin 150 Yılı: Tarih, Toplum ve Edebiyat

Bu derste 1840’lı yıllardan 1923’e kadar geçen dönemde Osmanlı modernleşmesinin toplumsal dokuda yarattığı dönüşümler ele alınacak; modernleşme deneyiminin toplumun farklı katmanları arasında kırt/kent, Müslüman/gayrımüslim, muhafazakâr/liberal gibi çok sayıda ikilik üzerinden nasıl deneyimlendiği ve ne tür ayrışmalara yol açtığı tartışılacaktır. [Devamı]

Kültürel Mirasın Korunması ve Restorasyonu Sürecinin Yönetimi

Korumanın tanımı ve amaçları, Kültür varlıklarının içerdiği korunması gerekli değerler, korumaya karşı olan görüşler, korunacak kültür varlıklarının tanım ve sınıflandırmaları, İlk çağlardan günümüze koruma anlayışının evrimi [Devamı]

Güz Atölyeleri

Doğada ve günlük hayatta karşılaştığımız bir çok veri Çan Eğrisi kullanılarak çok iyi modellenebiliyor. Çan Eğrisinin, ya da daha teknik dille Normal Dağılımın, niye bu kadar sık karşımıza çıktığını matematiksel temellerini vererek anlamaya çalışıp, değişik uygulamalarını inceleyeceğiz. [Devamı]

İnşaat Sektöründe FIDIC Sözleşmeleri Yönetimi Eğitimi

Uluslararası inşaat sözleşmeleri standart formları, İnşaat sözleşmeleri ve tipleri,Sözleşme tipi seçiminde dikkat edilecek hususlar, Sözleşmelerde mücbir sebepler, Gecikme analizi ve tazminat talebi tutarının oluşturulması, SCL Protokolü ve süre uzatımından doğan tazminatlar. [Devamı]

Sermaye Piyasaları

Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin gerçekleştirilmesi, Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı, Bireysel portföy yöneticiliği, Yatırım danışmanlığı, Sermaye piyasası araçlarının halka arzında aracılık edilmesi, Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi. [Devamı]