Üniversite Öncesi Yazokulu (Pre-University Summer School)

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) bünyesinde yapılandırılan yaz okulu uygulamasındaki temel amaç, lise eğitimini halen sürdüren öğrencilerin, üniversiteye giriş öncesinde, üniversite hayatına yönelik tecrübe ve bilgi edinebilmeleridir. Üniversite sınavında yapacakları tercihler ya da ilgi alanları doğrultusunda eğitimlerini sürdürecekleri lisans programlarına ilişkin alacakları dersler ile bölümlerine yönelik çalışmalar yapmaya teşvik edileceklerdir.  

Öğrenciler, 3 haftalık program süresince aşağıda belirtilen başlıklardan iki adet ders seçebileceklerdir. Derslerin dışında meslekleri tanımaya yönelik Kariyer Seminerleri, sınav kaygısını yenmek için Kendine Güven, Stresle Başa Çıkma ve Sınav Kaygısı gibi başlıklardan oluşan seminer dizisi ile haftanın bir günü Film İzleme ve Tartışma programı ve İstanbul gezi turları yapılacaktır.

Program İngilizce yürütülmekte olup, okul hayatında başarılı olan öğrencilere burs olanakları sağlanacaktır. Program sonunda öğrencilere aldıkları dersler ile ilgili not çizelgesi ve Katılım/Başarı Belgesi verilecektir.