Yazılım ve Web Sitesi Geliştirme Programları


Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri:
Akış Diyagramları,programlamaya Giriş,Veri gösterim teknikleri,Programlama dilleri için gerekli temel algoritmalar, döngü teknikleri,arama metodları,Dizi yapıları ,Bilgisayar Donanımı,merkezi işlem birimi,bellek,giriş/çıkış aygıtları,saklama birimleri,Bilgisayar Yazılımı,;İşletim Sistemleri,Bilgisayar Ağları,Donanım ve Yazılımları

Veri Tabanı:
Access Veri Tabanı sisteminde dosyalar la ilgili işlemler,komutlar,fonksiyonlar,kontrol yapıları,Access ile program yazılımı ve uygulamaları

Sistem Analiz ve Tasarım:
Bilgisayar merkezi organizasyonu ve yönetimi,Sistem Analiz ve adımları,Sistem sertifikasyonlarının detaylı incelemesi (sistem genel tanımı,kodlama sistemleri,girdi formları,sistem akış şeması,kontroller,çıktı detayları,dosya spesifikasyonları,programlar,ekler)sunuş teknikleri,test teknikleri

Web Sayfası Geliştirme:
Frontpage ile web tasarımı ve HTML,Java Script
C Programlama Dili:
C Programlama  dilinin özellikleri,değişkenler,ifadeler,karar deyimleri,döngüler, fonksiyonlar,diziler,işaretçiler

Internet Programlama (Net)
Örnek kodlar eşliğinde E-Ticaret, blog siteleri için gerekli olan temel  programcılık bilgisi, İnternet programcılığında sınıf kullanma yöntemleri; Session, Cache nesneleri; Kimlik Doğrulama, Veri Şifreleme. Kullanılacak programlama dili asp.net (VB.net), veritabanı olarak da MS Access.


Multimedia (Flash,photoshop,Ajax)
Web sitelerinin görsel olarak daha etkin hale gelmesi için kullanılabilecek temel programlar ile ilgili bilgi. Flash’ta basit tasarımlar ve bu tasarımların web sitelerine eklenmesi, Adobe Photoshop’ta resim özellikleriyle oynama ve basit tasarım teknikleri. Ajax ile istemci taraflında çalışan kodlar vasıtasıyla hızlı ve etkin site tasarımı..

Windows Programlama(.Net)
Nesne tabanlı programlamaya giriş, data tipleri ve kontrol yapıları, sınıflar ve metodlar. Kalıtım ve çoklu yapılar, appletler. Grafikli arayüz programlama. Girdi/Çıktı ve ağ programlama. Kullanılacak olan programlama dili Visual C#, veritabanı MS Access.

Program Geliştirme
Program geliştirirken dikkat edilmesi  gereken hususlar. Hata ayıklama, düzgün program yazma yöntemleri, tutarlı program oluşturma, yaygın programcı hataları. Program performansını arttırma yöntemleri. Ekip çalışmasında dikkat edilecek konular.

Proje
Öğrenciler tüm derslerdeki bilgileri kullanarak bir yazılım projesi geliştirmek ile yükümlüdür.