YÖNETİCİLER İÇİN PAZARLAMA

(07.11.2016 - 23.01.2017)

 Bu programın amacı, katılımcı yöneticilerin eğitim ve deneyimle pazarlama konusunda kazandıkları bilgileri güncel gelişmeler çerçevesinde yenilemelerine yardımcı olmaktır.  

 • hemen-basvur-button

TÜRKİYE’NİN 150 YILI: TARİH, TOPLUM VE EDEBİYAT

(24.10.2016 - 19.12.2016)

Modern Türkçe edebiyat 19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze Türkiye’nin içinden geçtiği tarihsel süreçler ve toplumsal dönüşümlerle yoğun etkileşimini sürdürmüştür. İmparatorluktan ulus devlete geçiş sürecinin izleri vebuna koşut olarak yaşanan modernlik deneyiminin bireysel ve toplumsal kimlik inşasındaki rolü edebiyat metinlerinde tematik ve biçimsel arayışlarla görünür olur. Bu programda paralel bir yapı izlenerek bir yandan Türkiye’nin 150 yıllık zaman dilimindeki tarihsel ve toplumsal dönüşümleri tartışılacak; bir yandan da 150 yıllık edebiyat birikiminin öne çıkan eserleri, edebi süreçlerin dönüm noktaları, kırılmalar ve sürekliliklerle, tematik ve biçimsel arayışlarla birlikte incelenecektir.  

 • hemen-basvur-button

FİNANSAL YÖNETİM

(02.11.2016 - 12.01.2017)

  Günümüzde şirketlerin başarısı büyük ölçüde finansal kararlarındaki başarıya bağlıdır. Rekabetçi ortamlarda finansal kararlarda başarıyı yakalamak, kararları etkileyecek çok sayıda makro, mezo ve mikro faktörlerin bilinmesini ve analiz edilmesini gerektirir. Bu programın amacı, riskin yüksek, değişimin hızlı olduğu rekabetçi piyasalarda faaliyette bulunan şirket yöneticilerine/yönetici adaylarına genel finansal yönetim becerisi/bakış açısı kazandırmak, temel finansal muhasebe, mali analiz, finans kavramları ve ticaret hukuk ile tanıştırmaktır.

 • hemen-basvur-button

ETKİNLİK YÖNETİMİ

(15.11.2016 - 16.02.2017)

Etkinlik sektöründe yer alacak, kalifiye yönetici adayı elemanlar hazırlamak amacıyla, Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama Derneği (YEPUD) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliği ile “Etkinlik Yönetimi” beceri kazandırma programı oluşturulmuştur. Sertifika programındaki dersler, Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanları ile YEPUD üyesi profesyoneller tarafından verilmektedir.

 • hemen-basvur-button

İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK PROGRAMI

(02.11.2016 - 26.01.2017)

Bu programın amacı, şirketlerde insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyen veya kariyerine yeni başlayanlara yapılandırılmış eğitim vermek, uzmanlık kazandırmak ve güncel uygulayabilecekleri pratik bilgi ve kaynaklara ulaşmalarını sağlamaktır.

 • hemen-basvur-button

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

(21.11.2016 - 08.03.2017)

Bu programın amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi konusunda bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırıp bu alanda profesyonel hale gelmek isteyen, iş sağlığı ve güvenliği alanında kariyer yapmak isteyen kişilere yapılandırılmış eğitim vermek, uzmanlık kazandırmak, ulusal ve uluslararası güncel bilgi ve uygulamalar ışığında pratikte hayata geçirilebilecek kaynaklara ulaşmalarını ve yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır.   Boğaziçi Üniversitesi ve DOĞA HSE Group bünyesindeki deneyimli eğitmenlerden sektörel bilgi akışı ve 60 yıllık British Safety Council bilgi birikimi ile farklı sektörlerde çalışan mühendislerin, ekip liderlerinin, denetçilerin, bölüm/proje yöneticilerinin, iş güvenliği uzmanlarının katılım sağlayabileceği ve katılımcıların tecrübelerinin paylaşıldığı bu program, güncel teorik bilgilerin yanı sıra vaka çalışmaları ile uygulanabilir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  

 • hemen-basvur-button

İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

(12.11.2016 - 28.01.2017)

Günümüzde inşaat projelerinin başarılı yönetilmesinde proje yöneticilerinin yönetim bilgi ve kabiliyetlerini üst seviyelere çıkarmaları çok önemlidir. Bu da ancak proje yöneticilerinin uluslararası kabul görmüş proje yönetim bilgi alanlarına ve bunların uygulamalarına hakim olmaları ile mümkündür. Bu programın amacı altyapı, üst yapı, endüstriel tesisler ve ağır mühendislik projeleri gibi farklı inşaat projelerinin yönetiminde görev alan inşaat mühendisleri, makina mühendsileri, elektrik mühendisleri, kimya mühendisleri ve diğer mühendisler ile mimarlara inşaat proje yönetimi temel bilgi alanları ve bunların güncel uygulamaları hakkında gerekli bilgileri aktarmaktır. Programda anlatılacak bilgi alanları, içerikleri ve öğretim görevlileri  aşağıdaki gibidir.  

 • hemen-basvur-button

2016 EUCEN AUTUMN SEMİNAR

(24.11.2016 - 25.11.2016)

The full programme for the 2016 eucen Autumn Seminar is now available following this link.

 • hemen-basvur-button

MUCİZE ANNELİK OKULU

(13.11.2016 - 14.11.2016)

Mucize Annelik Okulu, anneliğin ögrenilebilir olması fikrinden yola çıkarak; çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimi, bakımı ve gelişimin desteklenmesi alanlarında ailelere destek sunmaktadır. Gebelikten yenidoğan bakımına, bebek masajından ruhsal gelişime, oyundan tuvalet eğitimine çocuk gelişiminin bir çok farklı alanında eğitim ve destek sunan Mucize Annelik Okulu\'nda; sınıf eğitimlerimize katılabilir, mobil uygulamamız ile uzman hemşirelerden canlı destek alabilir veya  evinizde uzman hemşiremiz ile birebir çalışabilirsiniz. Detaylı bilgi ve kayıt için: www.mucizeannelikokulu.com  

 • hemen-basvur-button

DENEYİMDEN DEĞİŞİME LİDERLİK AKADEMİSİ

(16.11.2016 - 04.03.2017)

Programın amacı yeni liderlik modelini geliştirecek liderlere ilham vermek ve yüreklendirmektir.

 • hemen-basvur-button

YAŞAMBOYU EĞİTİM

BÜYEM eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile bir taraftan ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunan, diğer taraftan piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü yetiştirebilen bir kurum olmayı ve "yaşamboyu eğitim" kavramını topluma benimsetmeyi hedeflemektedir.

AÇIK EĞİTİMLER

Herkes İçin Eğitim

Merkezimiz, Türkiye’yi 21. yüzyıla taşıyacak nitelikli insan gücüne katkı sağlayacak, her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği, “açık eğitimler” başlığı altında, eğitimler düzenlemektedir.

 • hemen-basvur-button
detayli-bilgi-button

KURUMSAL EĞİTİMLER

BÜYEM, Boğaziçi Üniversitesi’nin 150 yılı aşkın tecrübeye dayalı bilgi birikimini ve dinamizme sahip eğitim anlayışını kurumsal olarak da sizlere sunuyor. Özel ve kamu kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan özgün eğitim programlarıdır. Bu programlar çerçevesinde, çalışanların kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak için bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitimler verilmektedir. Programlar, her kurum için özel olarak, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır. Bu programlar üniversitemizin ve ilgili kurumun ortak çalışması ile tasarlanmakta; kampüsümüzde veya kurumun uygun gördüğü bir mekanda uygulanmaktadır.

Çalışanların gelişmelerine katkıda bulunmak için hazırlanan programlar, açık eğitimlerde sunulan programların o kurum ihtiyaçlarına uyarlanmasından veya tümüyle o kuruma özel tasarımlardan oluşur.

 • hemen-basvur-button
detayli-bilgi-button

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Merkezimiz bünyesinde Üniversitemiz öğretim elemanları ve konunun uzmanlarınca, kurumlara eğitim danışmanlığı hizmetleri verilmektedir. Bu çerçevede, kurumlardan gelen talepler doğrultusunda, kurumlarla yapılan ortak çalışmalar sonucunda mevcut durum tespiti yapılarak kurumun eğitim ihityaçları belirlenmekte, eğitim check-up hizmetleri verilmektedir.

 • hemen-basvur-button
detayli-bilgi-button

SINAV MERKEZİ

En doğru değerlendirme

Merkezimiz kurumların sınav uygulamalarına bilgi, birikim ve deneyimi ile destek olmak amacıyla BÜYEM Sınav Merkezi olarak hizmet sunmaktadır. Bu hizmetin ana başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

 • hemen-basvur-button
detayli-bilgi-button

GALERİ

BASINDAN

logo


Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak için;

BÜYEM | Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi
34342 - Bebek - İstanbul
Tel; (212) 257 31 27 / (212) 359 54 00 dahili 7260
Faks; (212) 257 24 80
buyem@boun.edu.tr