TÜRKİYE’NİN 150 YILI: TARİH, TOPLUM VE EDEBİYAT

(24.10.2016 - 19.12.2016)

Modern Türkçe edebiyat 19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze Türkiye’nin içinden geçtiği tarihsel süreçler ve toplumsal dönüşümlerle yoğun etkileşimini sürdürmüştür. İmparatorluktan ulus devlete geçiş sürecinin izleri vebuna koşut olarak yaşanan modernlik deneyiminin bireysel ve toplumsal kimlik inşasındaki rolü edebiyat metinlerinde tematik ve biçimsel arayışlarla görünür olur. Bu programda paralel bir yapı izlenerek bir yandan Türkiye’nin 150 yıllık zaman dilimindeki tarihsel ve toplumsal dönüşümleri tartışılacak; bir yandan da 150 yıllık edebiyat birikiminin öne çıkan eserleri, edebi süreçlerin dönüm noktaları, kırılmalar ve sürekliliklerle, tematik ve biçimsel arayışlarla birlikte incelenecektir.  

 • hemen-basvur-button

YÖNETİCİLER İÇİN PAZARLAMA

(11.10.2016 - 28.12.2016)

  Bu programın amacı, katılımcı yöneticilerin eğitim ve deneyimle pazarlama konusunda kazandıkları bilgileri güncel gelişmeler çerçevesinde yenilemelerine yardımcı olmaktır. Katılımcılar, tüketici ve kurumsal pazarlarla hizmet sektörlerinde geçerli pazarlama stratejileri ile tanışacaklardır. Pazarlamada stratejik düşünme üzerinde odaklaşan bir bakış açısı özgün öğrenme teknikleri ile geliştirilecek ve katılımcıların stratejik karar vermek için gerekli kavramsal ve teknik becerileri etkinleştirilecektir.  

 • hemen-basvur-button

FİNANSAL YÖNETİM

(02.11.2016 - 12.01.2017)

  Günümüzde şirketlerin başarısı büyük ölçüde finansal kararlarındaki başarıya bağlıdır. Rekabetçi ortamlarda finansal kararlarda başarıyı yakalamak, kararları etkileyecek çok sayıda makro, mezo ve mikro faktörlerin bilinmesini ve analiz edilmesini gerektirir. Bu programın amacı, riskin yüksek, değişimin hızlı olduğu rekabetçi piyasalarda faaliyette bulunan şirket yöneticilerine/yönetici adaylarına genel finansal yönetim becerisi/bakış açısı kazandırmak, temel finansal muhasebe, mali analiz, finans kavramları ve ticaret hukuk ile tanıştırmaktır.

 • hemen-basvur-button

NESİLDEN NESİLE YÖNETİM AKADEMİSİ

(13.10.2016 - 26.05.2017)

Aile şirketlerine yönelik olarak tasarlanan yönetici geliştirme programı, aile şirketlerini sürdürülebilir kılacak, sağlıklı bir ortamda gelecek nesillere taşıyacak ve kurumsallaşma süreçlerinde önemli rol alacak yönetici adaylarını yetiştirmeyi hedefleyen uygulamalı bir eğitim prograamıdır.

 • hemen-basvur-button

İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK PROGRAMI

(19.10.2016 - 11.01.2017)

Bu programın amacı, şirketlerde insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyen veya kariyerine yeni başlayanlara yapılandırılmış eğitim vermek, uzmanlık kazandırmak ve güncel uygulayabilecekleri pratik bilgi ve kaynaklara ulaşmalarını sağlamaktır.

 • hemen-basvur-button

L.A.B. LEADERSHİP ACADEMY OF BUSİNESS

(11.10.2016 - 18.01.2017)

Bu programın amacı sizleri ve şirketlerinizi yarınlara hazırlamaktır. Bu bilinen ve öngörülemeyen zorluklarla dolu dönemde mevcut yöneticiler tartışmasız olarak kendilerine öz bir liderlik modeli geliştirmek zorundadır. Liderlik becerileri çeşitli yöntemler ve uygulamalarla sonradan geliştirilebilir. Bu yöntem ve uygulamalar sayesinde organizasyonunuzu günümüzün değişken ve rekabetçi iş dünyasına adapte edebilen saygın bir lider konumuna gelebilirsiniz.  

 • hemen-basvur-button

ETKİNLİK YÖNETİMİ

(15.11.2016 - 16.02.2017)

Etkinlik sektöründe yer alacak, kalifiye yönetici adayı elemanlar hazırlamak amacıyla, Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama Derneği (YEPUD) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliği ile “Etkinlik Yönetimi” beceri kazandırma programı oluşturulmuştur. Sertifika programındaki dersler, Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanları ile YEPUD üyesi profesyoneller tarafından verilmektedir.

 • hemen-basvur-button

İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK PROGRAMI

(19.10.2016 - 11.01.2017)

Bu programın amacı, şirketlerde insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyen veya kariyerine yeni başlayanlara yapılandırılmış eğitim vermek, uzmanlık kazandırmak ve güncel uygulayabilecekleri pratik bilgi ve kaynaklara ulaşmalarını sağlamaktır.

 • hemen-basvur-button

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

(17.10.2016 - 01.02.2017)

Bu programın amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi konusunda bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırıp bu alanda profesyonel hale gelmek isteyen, iş sağlığı ve güvenliği alanında kariyer yapmak isteyen kişilere yapılandırılmış eğitim vermek, uzmanlık kazandırmak, ulusal ve uluslararası güncel bilgi ve uygulamalar ışığında pratikte hayata geçirilebilecek kaynaklara ulaşmalarını ve yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır.   Boğaziçi Üniversitesi ve DOĞA HSE Group bünyesindeki deneyimli eğitmenlerden sektörel bilgi akışı ve 60 yıllık British Safety Council bilgi birikimi ile farklı sektörlerde çalışan mühendislerin, ekip liderlerinin, denetçilerin, bölüm/proje yöneticilerinin, iş güvenliği uzmanlarının katılım sağlayabileceği ve katılımcıların tecrübelerinin paylaşıldığı bu program, güncel teorik bilgilerin yanı sıra vaka çalışmaları ile uygulanabilir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  

 • hemen-basvur-button

İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

(12.11.2016 - 28.01.2017)

Günümüzde inşaat projelerinin başarılı yönetilmesinde proje yöneticilerinin yönetim bilgi ve kabiliyetlerini üst seviyelere çıkarmaları çok önemlidir. Bu da ancak proje yöneticilerinin uluslararası kabul görmüş proje yönetim bilgi alanlarına ve bunların uygulamalarına hakim olmaları ile mümkündür. Bu programın amacı altyapı, üst yapı, endüstriel tesisler ve ağır mühendislik projeleri gibi farklı inşaat projelerinin yönetiminde görev alan inşaat mühendisleri, makina mühendsileri, elektrik mühendisleri, kimya mühendisleri ve diğer mühendisler ile mimarlara inşaat proje yönetimi temel bilgi alanları ve bunların güncel uygulamaları hakkında gerekli bilgileri aktarmaktır. Programda anlatılacak bilgi alanları, içerikleri ve öğretim görevlileri  aşağıdaki gibidir.  

 • hemen-basvur-button

İKİNCİ BAHAR AKADEMİ

(03.10.2016 - 02.06.2017)

İkinci Bahar Akademi, Üniversitemizin 150. yıl etkinliklerinden biri olarak, Harvard Üniversitesi’nin desteği ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından açılan programlardan oluşmaktadır. Akademinin temel amacı, katılımcılarını yeniden üniversite hayatına davet etmek ve yaşam boyu eğitim fırsatını Boğaziçi Üniversitesi’nin seçkin eğitmen kadrosuyla kampus ortamında kendilerine sunmaktır. Akademi bünyesinde, farklı günlerde devam eden 5 program başlığı altında, birbirini takip eden modüllerimiz yer almaktadır. Programlarımız, “Türkiye ve Dünyaya Genel Bakış”, “Sosyal Bilimler”, “Güzel Sanatlar ve Edebiyat”, "Tarih ve Arkeoloji" ve "Yaşa Devam Okulu" başlıkları altında sırasıyla Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açılmaktadır. Her bir programımız için, ikişer ay devam eden modül başlıklarımız bulunmaktadır.

 • hemen-basvur-button

YAŞA DEVAM OKULU

(07.10.2016 - 02.06.2017)

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından açılan İkinci Bahar Akademi, bünyesindeki programlarına yeni bir başlık daha ekliyor. Şahenk İnisiyatifibünyesindeki Yaşa Devam Platformu işbirliği ile açılacak Yaşa Devam Okulu, Türkiye’nin ihtiyacı olan büyük bir eksikliğin tamamlanması açısından önemli bir konuyu, toplumun farkındalığına sunmaktadır.Yaşa Devam Okulu’nda, her biri 24 saatlik derslerden oluşan 4 modül yer alacaktır. Bu modüller, sırasıyla “İyi Yaşlanma Psikolojisi”, “Aktif Yaşam”, “Teknoloji ve İnovasyon”, “Sağlıklı Yaşam” başlıkları altında katılımcılarımıza sunularak, kaliteli yaş almanın her yaşta mümkün olabileceğinin gösterilmesi ve her yönüyle bu konunun incelenmesi ile Türkiye’deki genel algının ve farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir. Yaşa Devam Okulu eğitimleri, 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren Cuma günleri 10.00-13.00saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te yapılacaktır.

 • hemen-basvur-button

İŞ İNGİLİZCESİ

(04.10.2016 - 08.12.2016)

 İşle ilgili kelime ve kavramları, iletişim biçimlerini, mektup örneklerini vb içerir. Birçok dil kursunun yurtiçi ve yurtdışında İş İngilizcesine yönelik eğitim programları bulunmaktadır.

 • hemen-basvur-button

GENEL İNGİLİZCE

(04.10.2016 - 08.12.2016)

Bu kursla günlük hayatta kullanılan İngilizceyi öğrenebilirsiniz. Tüm düzeylerde İngilizce dilbilgisini sınıflarda arkadaşlarınızla pratik yaparak, öğretmeninizin hazırladığı aktivitelere katılarak öğrenebilirsiniz.

 • hemen-basvur-button

2016 EUCEN AUTUMN SEMİNAR

(24.11.2016 - 25.11.2016)

The full programme for the 2016 eucen Autumn Seminar is now available following this link.

 • hemen-basvur-button

YAŞAMBOYU EĞİTİM

BÜYEM eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile bir taraftan ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunan, diğer taraftan piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü yetiştirebilen bir kurum olmayı ve "yaşamboyu eğitim" kavramını topluma benimsetmeyi hedeflemektedir.

AÇIK EĞİTİMLER

Herkes İçin Eğitim

Merkezimiz, Türkiye’yi 21. yüzyıla taşıyacak nitelikli insan gücüne katkı sağlayacak, her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği, “açık eğitimler” başlığı altında, eğitimler düzenlemektedir.

 • hemen-basvur-button
detayli-bilgi-button

KURUMSAL EĞİTİMLER

BÜYEM, Boğaziçi Üniversitesi’nin 150 yılı aşkın tecrübeye dayalı bilgi birikimini ve dinamizme sahip eğitim anlayışını kurumsal olarak da sizlere sunuyor. Özel ve kamu kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan özgün eğitim programlarıdır. Bu programlar çerçevesinde, çalışanların kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak için bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitimler verilmektedir. Programlar, her kurum için özel olarak, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır. Bu programlar üniversitemizin ve ilgili kurumun ortak çalışması ile tasarlanmakta; kampüsümüzde veya kurumun uygun gördüğü bir mekanda uygulanmaktadır.

Çalışanların gelişmelerine katkıda bulunmak için hazırlanan programlar, açık eğitimlerde sunulan programların o kurum ihtiyaçlarına uyarlanmasından veya tümüyle o kuruma özel tasarımlardan oluşur.

 • hemen-basvur-button
detayli-bilgi-button

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Merkezimiz bünyesinde Üniversitemiz öğretim elemanları ve konunun uzmanlarınca, kurumlara eğitim danışmanlığı hizmetleri verilmektedir. Bu çerçevede, kurumlardan gelen talepler doğrultusunda, kurumlarla yapılan ortak çalışmalar sonucunda mevcut durum tespiti yapılarak kurumun eğitim ihityaçları belirlenmekte, eğitim check-up hizmetleri verilmektedir.

 • hemen-basvur-button
detayli-bilgi-button

SINAV MERKEZİ

En doğru değerlendirme

Merkezimiz kurumların sınav uygulamalarına bilgi, birikim ve deneyimi ile destek olmak amacıyla BÜYEM Sınav Merkezi olarak hizmet sunmaktadır. Bu hizmetin ana başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

 • hemen-basvur-button
detayli-bilgi-button

GALERİ

BASINDAN

logo


Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak için;

BÜYEM | Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi
34342 - Bebek - İstanbul
Tel; (212) 257 31 27 / (212) 359 54 00 dahili 7260
Faks; (212) 257 24 80
buyem@boun.edu.tr