Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Executive On Board

Program Genel Bilgileri

Executive On Board
17 Mart 2018
19 oturum | 72 Saat / 8 Hafta
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED)
27.000 TL KDV Dahil

Sadece bir adım kaldı...

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.
> Bu eğitim hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Oturumlar

Tarih Süre Yer Konu Eğitmen
02/03/2018 18:30 - 20:30 BÜMED Atatürk Salonu Program Oryantasyonu
17/03/2018 09:30 - 16:30 BÜMED Atatürk Salonu Yönetim Kurulunun İşleyişi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik / Operational Board and Sustainability Prof. Dr. Eser Borak, Dr. Yılmaz Argüden
20/03/2018 18:30 - 21:30 BÜMED Saturni Salonu Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları ve Yürütme Kurulu Üyeleri için Hukuki ve Vergisel Konular/ Responsibilities Of Board Members and Curicial Tax and Legal Matters Nilgün Serdar Şimşek, Gökhan Yüksel, Rıza Eroğlu, Özlem Güç Alioğlu
24/03/2018 09:30 - 16:30 BÜMED Atatürk Salonu Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları ve Yürütme Kurulu Üyeleri için Hukuki ve Vergisel Konular/ Responsibilities Of Board Members and Curicial Tax and Legal Matters Cenk Ulu, Cem Aracı, Ezgi Türkmen, Yasemin Bekgöz, Ekin Altıntaş
27/03/2018 18:30 - 21:30 BÜMED Veneris Salonu Dijital Değişim / Digital Transformation Prof. Dr. Ayşegül Toker
31/03/2018 09:30 - 16:30 BÜMED Atatürk Salonu Makroekonomik Veriler Çerçevesinde Türkiye Ekonomisi / Turkish Economy in Macroeconomic Context Doç. Dr. Deniz Gökçe, Prof. Dr. Metin Ercan, Başar Yıldırım
03/04/2018 18:30 - 21:30 BÜMED Saturni Salonu Stratejiden Operasyona / From Strategy to Operation Kıvanç Emiroğlu
07/04/2018 09:30 - 16:30 BÜMED Saturni Salonu Konuşan Finansal Tablolar / Whispering Financial Statements Prof. Dr. İrem Nuhoğlu, Ramazan Yüksekkaya
10/04/2018 18:30 - 21:30 BÜMED Saturni Salonu Büyüme ve Yatırım Stratejileri / Growth and İnnestment Strategies Onur Okutur, Baran Engür
14/04/2018 09:30 - 16:30 BÜMED Veneris Salonu Finansman Yönetimi / Management in Finance Prof. Dr. Özer Ertuna, Mevlüt Akbaş, Gökçe Yaşar
17/04/2018 18:30 - 21:30 BÜMED Veneris Salonu Operasyonel Mükemmeliyet / Operational Excellence Kıvanç Emiroğlu, Tolga Baloğlu
19/04/2018 18:30 - 21:30 BÜMED Veneris Salonu Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim, Yolsuzluk, Suistimal Riskleri / Corporate Risk Management, Internal Control and Internal Audit, Fraud Risks Onur Vuruşkaner, Bekir Özdemir, Işıl Uysun
24/04/2018 18:30 - 21:30 BÜMED Veneris Salonu Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim, Yolsuzluk, Suistimal Riskleri / Corporate Risk Management, Internal Control and Internal Audit, Fraud Risks Onur Vuruşkaner, Bekir Özdemir, Işıl Uysun
26/04/2018 18:30 - 21:30 BÜMED Veneris Salonu Yöneticileri Değerlendirmek / Evaluating Executives Dr. Uğur Tandoğan
28/04/2018 09:30 - 16:30 BÜMED Saturni Salonu Siber Güvenlik- Game Of Threats / Syber Securıty / Game Of Threats Doç. Dr. Bilgin Metin, Burak Sadıç
02/05/2018 18:30 - 21:30 BÜMED Veneris Salonu Bütçe Okuma / Reading The Budget Tankut İkizler
05/05/2018 09:30 - 16:30 BÜMED Veneris Salonu İnovasyon ve Girişimcilik / Innovation and Entrepreneurship Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Aygören, Kıvanç Emiroğlu
08/05/2018 18:30 - 21:30 BÜMED Veneris Salonu Global Operasyon ve Organizasyon Kurma / Value Chain Transformation Kıvanç Emiroğlu, Burcu Canpolat
12/05/2018 09:30 - 13:00 BÜMED Atatürk Salonu Sunum ve Sertifika Töreni

Hukuki konular ve sorumluluklar

Günümüzün dinamik ekonomik evreninde yöneticilerin, sıkça farklı yasama alanları kapsamında işlemler gerçekleştirdikleri gözlemlenmektedir. Yöneticilerin, sorumluluklarını yerine getirirken, verdikleri kararların ve şirket adına imzaladıkları belgelerin zaman zaman idari, hatta adli cezalara kadar varabilen sonuçlar doğurduğu görülmektedir.

Bu kapsamda, alınacak aksiyon beraberinde gelen yasal risklerin ve sorumlulukların değerlendirilmesi, şirket yöneticilerinin şahıslarına ve şirketlerine yönelik potansiyel tehlikeleri bertaraf edebilmesi için vazgeçilemez bir ilk adım niteliği taşımaktadır.

Bu çerçevede, temel bazı kanunlar çerçevesinde şirketlerin Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri açısından, güncel değişiklikler ışığında sorumluluk ve yükümlülüklerin hatırlatılması, yeni sorumlulukların aktarılması büyük önem taşımaktadır. Bu eğitim, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine parçası oldukları şirketlerin tüm paydaşlarını kapsayan çok temel ve önemli konularda sorumlulukların yerine getirilmesi, sağlıklı işleyen kurumsal yapıların sürdürebilir kılınması ve yeni stratejilerin belirlenmesi için destek olmayı amaçlamaktadır.

Eğitim programının hukuki boyutunda, ayrıca aşağıdaki konular da ele alınacaktır:

Teknik olarak şirketin yönetim kurulu üyesi, kanuni temsilcisi ve sorumluları
Mevzuat değişiklikleri ile beraber yeni iş hukuku stratejileri
Vergi ve gümrük uyuşmazlıkları ve bu konuda yönetici sorumlulukları

Vergisel konular

Eğitim programının vergi boyutunda ise, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetim açısından vergi konularına farklı açılardan bakılacak ve günümüz vergi dünyasının gelecekte nasıl şekilleneceği, ne tür kolaylıklar getirileceği ve yöneticilerin hangi trendleri takip etmesi gerektiği hakkında farkındalık kazandırıp geleceğe doğru bakmaları amaçlanacaktır. Bu bağlamda vergi otoritelerinin şirketlerden ve yöneticilerden beklentileri, vergi dünyasına teknolojinin uyumu, vergi uygulamalarına teknoloji desteği ile gelen kapsamlı çözümler ve global yenilikler ele alınacaktır. Eğitim programına ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime yönelik olarak “transfer fiyatlandırması” ve “kişilerin vergilendirilmesi” konuları da dahil edilecektir.

Yatırım teşvikleri

Eğitim programı dahilinde şirketlerin yatırım kararlarında belirleyici öneme sahip yatırım teşvikleri de ele alınacak ve katılımcıların yatırım teşvik sisteminin detaylarını öğrenmeleri, yatırım kararları alınırken yatırımcıların cevabını bulmak istediği önemli sorulara cevap verilmesi ve yatırım teşviklerinden maksimum fayda sağlayabilmelerine katkı sağlamak hedeflenecektir.

Dış ticaret işlemleri

Eğitim programında dış ticaret işlemleri de ele alınacak ve her ne kadar dış ticaret işlemleri gümrük müşavirlik firmalarıyla yapılmakta olsa da yöneticilerin bu konudaki sorumlulukları üzerinde durulacaktır. Yöneticilerin günümüzdeki gümrük gelişmelerini takibi ve olası farklı durumlarda alınması gereken aksiyonlar hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Dijitalleşme ve yeni teknolojiler, insanı, yaşamı, işi ve iş yapma biçimlerini radikal bir şekilde etkiliyor ve dönüştürüyor. Yaşam ve iş dünyası artık daha karmaşık, daha belirsiz ve daha kaygan. Yeni iş modelleri rekabetin doğasını değiştirmekle kalmıyor, dönüşümü gerçekleştiremeyen şirketlerin pazardan silinmesine neden olabiliyor. Bu derste insan ve yaşam değişirken, esas çıkış noktası tüketiciyi/insanı anlamak ve markaların değer önerisi iletişimini yapmak olan Pazarlama bu dönüşümünden nasıl etkileniyor konusuna odaklanılacaktır. Bu süreçte son kullanıcılar ve insanın niye her şeyin merkezine konması gerektiğini ve insan-odaklı yaklaşımların gerekliliğini tartışacağız.

Küresel ekonomi son yıllarda kazandığı dinamizm ile çok hızlı değişimlere sahne olmaktadır. Makroekonomik gelişmeler, sektör ve şirketleri de etkileyen bir takım düzenlemeleri de beraberinde getirmektedir. Global ve yerel ekonomik gelişmeleri yorumlayarak alınacak proaktif kararlar, şirketleri, rakiplerinin bir adım ötesine taşımak için önemli bir fırsat yaratmaktadır. Bu noktada gerek finansal gerekse stratejik kararlarda makroekonomik değişimleri yorumlayabilmek ve etkisini analiz edebilmenin önemi ön plana çıkmaktadır. Bu kısa eğitimle temel makroekonomik verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasının yanı sıra verilerin birbiri arasındaki ilişki ve piyasa üzerinde etkisi hakkında genel bilgi sahibi olunması ve bu kapsamda Türkiye ekonomisinin daha iyi okunması amaçlanmaktadır.

1. Veriler ışığında ekonominin gidişatını nasıl anlarız?

Ekonomik Aktivite ve İstihdam

Yıllar itibarıyla GSYİH Gelişimi, Bileşenleri ve Sürdürülebilir Büyümenin Koşulları

Öncü Göstergelere Bakış (Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım, Güven Endeksleri, PMI)

İşgücü Piyasası ve Ekonomik Aktivite ile İlişkisi

Enflasyon ve Para Politikası

Türkiye’de Enflasyon Dinamikleri ve Sebepleri

Para Politikası Kararları nasıl şekillenir ve uygulanır

Dış Denge

Ödemeler Dengesi Bilançosuna Bakış ve Cari Açık

Doğrudan Yabancı Yatırımcı İlgisinin Son Dönem Seyri

Kamu ve Özel Sektör Dış Borcu neye işaret ediyor?

Mali Durum

Merkezi Yönetim Bütçesi Göstergeleri (bütçe dengesi, faiz dışı denge)

2. Ekonomik veriler arası ilişkiler ve finansal piyasalara etkisi

Finansal göstergelerin (kur, faiz, CDS vs) ekonomik gelişmelere tepkisinin incelenmesi

3. Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler içerisindeki ekonomik durumu (konumu)

4. Genel değerlendirme ve beklentiler

 

Günümüzde finans ve muhasebe sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir husus olmaktan çok; gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetim gerekse yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından işletmelerin performans ve risk değerlendirilmesi için en önemli araç olmuştur. Öte yandan karar mekanizmasının tepesinde yer alanlar tarafından muhasebenin temel ilkelerinin, finansal tablo analizinin ve finansın genel hatlarıyla bilinmesi, işletmeleri yönetenler açısından lüks bir bilgi olmanın ötesinde; şirket yönetmenin ve iş yapmanın tam ortasında durmakta ve temel gerekliliklerinden birini oluşturmaktadır.

Sonuç olarak mali işler dışındaki üst düzey yöneticiler ile hisse sahiplerinin temel düzeyde finans ve muhasebe bilgisine sahip olması, iş dünyasının vazgeçilmez olan ortak dilini konuşmak anlamına gelmektedir. Bu eğitimle finansal tabloların okunması, analiz edilmesi ve yorumlanmasının yanı sıra; muhasebe ve finansal raporlama dünyasının geleceği ile ilgili olarak da genel bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

Finansal bilgilerin ve finansal tabloların neler söylediği, nasıl söylediği ve neleri söylemediği hakkında konuşacağımız bu eğitim programında aşağıdaki başlıklar ele alınacaktır:

- Muhasebe nedir? Neden önemlidir?
- Genel Hatlarıyla Muhasebe İlkeleri
   - Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
   - Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişmeler
   - Yönetim Muhasebesi
- Temel finansal tablolar ve finansal tablo ilkeleri
- Finansal tablo analizi: Yatay ve dikey analizler, rasyo analizleri
- Uygulamalı örnekler
- İşletme sermayesi ve işletme sermayesi stratejileri

Türkiye inovasyonda liderlik üstlenmiş olan bir ülke konumunda olmayıp, rekabetçi avantajını operasyonel mükemmellik ile sağlamaktadır. Buna rağmen operasyonlar çoğu zaman Yönetim Kurulu ya da CEO'nun değil, Üretim ya da Tedarik Zinciri yöneticilerinin gündeminde kalmaktadır. Gerçek yerel ve uluslararası rekabetçilik için operasyonel mükemmelliğin Yönetim Kurulu ve CEO gündeminde olması kesin olarak gereklidir. Bu eğitim programında, bu seviyede operasyonların nasıl ele alınması gerektiğini ele alacağız.

Bu kapsamda aşağıdaki konulara değineceğiz:
- Rekabetçi Tedarik Zinciri
- Rekabetçi Üretim
- Stratejik Satınalma ve Tedarik Yönetimi
- Ürün Geliştirme Mükemmelliği

Şirketlerin gerek günlük takip etmeleri gereken finansal risk yönetimi gerekse de büyük yatırım projelerinin finansmanı, sadece şirketlerin finansal sonuçlarını etkilemekle kalmamakta; güncel finansal dünya doğru takip edilmezse şirketlerin batması veya zorunlu tasfiyesine kadar uzanabilecek sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle eğitim programımız finansal risk yönetimi ve proje finansmanında Yönetim Kurulu seviyesinde bilinmesi gereken konulara değinecek ve katılımcılara bu konularda önemli ipuçları verecektir:

Günümüz yatırım ve finansman dünyasına genel bakış
Finansman kararlarında dikkat edilmesi gereken temel esaslar
Proje/Yatırım tipleri ve risk profilleri
Proje fizibilitesi (NPV, IRR, Geri ödeme dönemi, vb)
Risk analizi ve risk yönetimi (Tamamlanma riski, operasyonel riskler, makroekonomik faktörler, finansmanla ilgili riskler, vb)
Finansman stratejisinin kurulması ve alternatif finansman modelleri
Finansmanda temel göstergeler
Finansmanda pazarlık süreci yönetimi
Finansman sonrası önemli hususlar ve erken uyarı sinyalleri
Finansal risk yönetimi: Nedir, ne değildir?
Türev enstrümanları anlamak: Forwardlar, Kur ve faiz swapları, opsiyonlar, kredi türevleri
Türev enstrümanların muhasebesi ve finansal tablo etkileri
Finansal riskten korunma ve muhasebesi

Mali ve ekonomik krizler, her aşamalarında şirketler için fırsat ve tehditler oluşturmaktadır. Bu aşamalar kriz ortamının gelişmesi, krizlerin yaşanması bu krizleri kontrol etmek için uygulanan reçeteler ve kriz sonrası olarak tanımlanabilir.

Şirket yöneticileri krizlerin nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını iyi değerlendirebildikleri takdirde, bu ortaya çıkan fırsatlardan yararlanabilir ve şirketlerini tehditlerden koruyabilir, hatta tehditleri fırsata döndürebilir. Yöneticilerin piyasa krizlerinin mali krizlere, mali krizlerin ekonomik krizlere dönüşmelerini de değerlendirmelerinde yarar vardır.

Bu çalışmanın amacı yöneticilerin bu değerlendirme yeteneklerini kazanmalarına yardımcı olacak ortamın yaratılmasıdır.

Ele alınacak konular:
Piyasaların kriz doğurma nedenleri
Makroekonomik denge bozukluklarının kriz ortamını hazırlaması
Kriz erteleme maliyetleri
Krizle mücadelede atılacak yanlış adımlar
Krizden korunma

Karmaşık piyasa koşullarında, yatırım stratejileri, şirketler için en önemli büyüme yollarından biridir.

Bu eğitim programında şirketlerin sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve yeni yatırımlar gerçekleştirebilmeleri için nasıl bir yol haritası çizmeleri ve bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerektiğini inceleyeceğiz.

Ele alınacak konu başlıkları:

Büyüme için "Yetkinlik Bazlı Strateji"
Oyun Tarzı
Yetkinlik Sistemi
Ürün ve Hizmetler

Yeni pazarlara giriş stratejileri
Organik büyüme seçenekleri
İnorganik büyüme seçenekleri
Şirket birleşmeleri ve satın almalarda önemli ipuçları

Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim

Şirketlerin hızlı büyümesi, gelişen teknoloji, artan piyasa belirsizliği ve yasal düzenlemeler, risklerin çoğalmasına, karmaşıklaşmasına ve nihai olarak Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin gözetim gereksinimlerinin ve kurumsal yönetişim araçlarına olan ihtiyaçlarının artmasına neden olmaktadır.

Kurumsal yönetim eğitim programı, şirketlerin strateji ve hedeflerine ulaşma kapasitesini güçlendirecek gözetim sorumluluğunun etkin şekilde yerine getirilmesi konusunda Yönetim Kurulu üyelerini ve üst düzey yöneticileri desteklemeyi hedeflemektedir.

Programda ele alınacak konu başlıkları:

Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Kurumsal Yönetim
Etkin Komiteler Aracılığıyla Kurumsal Yönetim
Başarılı Kurumsal Risk Yönetimi: Strateji, Risk ve Performans Entegrasyonu
İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi
Yönetim Kurulu’na Güvence Desteği: İç Denetim

Yolsuzluk ve Suistimal Riskleri

Eğitimin ikinci kısmında yolsuzluk ve suistimal riskleri Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetim açısından ele alınacak ve aşağıdaki konulara değinilecektir:

Suistimal Nedir?
Yöneticiler için suistimal terminolojisi
İnsanlar neden suistimale yönelir? Yöneticilerin dikkat etmesi gereken hususlar

PwC Suistimal ve Etik Risk Sınıflandırması
Suistimal ve etik risklerin tanımı ve açıklamaları
Farklı suistimal riskleri için örnek vaka analizleri

PwC Suistimal Çemberi
COSO Suistimal Risk Programı ve unsurları (Yönetişim, ana kontroller, gözetim vb.)
Suistimalleri tespit etme yöntemleri
Suistimal Risk Değerlendirmesi
Suistimal risk yönetiminde yönetici, çalışan ve denetim fonksiyonlarının sorumlulukları
Suistimal tepki planı
Örnek Suistimal risk yönetim yapısı

“Risking it All” Video Gösterimi
Kısa Film Gösterimi ve Tartışma
Çıkarılması Gereken Dersler

PwC tarafından geliştirilen Game of Threats™ oyun atölyesinde, şirketlerin üst yönetimleri gerçek zamanlı bir siber tehditle başa çıkmaya çalışırken, konu hakkındaki farkındalıklarını en eğlenceli şekilde arttırma fırsatı buluyor.

Game of Threats™ gerçek siber saldırıların hızı ve yarattığı karmaşayı taklit etmek üzere tasarlanan bir dijital oyun. Oyun sırasında katılımcılar, “saldıran” ve “saldırıya uğrayan” olarak iki gruba ayrılıyor. Saldıran ekibe nasıl saldırıda bulunacakları, saldırıya maruz kalan ekibe ise nasıl kendilerini koruyacakları öğretiliyor. Moderatörler oyun süresince katılımcılara gerçek zamanlı geri bildirimler yaparak tercihleriyle ilgili yönlendirmede bulunuyor; strateji geliştirme ve karar alma sürecinde birebir destek oluyor. Oyunlaştırma teorisini interaktif katılımcı deneyimi ile birleştirerek yaratılan oyun ortamında, her iki ekip de minimum bilgi ile hızlı ve etkili kararlar alarak bu gerçekçi deneyimde zor durumdan kurtulmanın yolunu arıyor.

http://www.pwc.com.tr/gameofthreats

Yönetim Kurulu üyesi olduğunuz bir kurumda nasıl bir bütçe süreci olmasını talep etmelisiniz?

Tüm önemli departmanların katılımı, ortak çalışması ve dahil olması ile oluşması gereken bütçe, aslında bir sonraki yılın iş planıdır.  O nedenle doğru süreç ve katılım olmadan hazırlanırsa, değerinden çok şey yitirir.  Bu iş planını oluşturmak için gerekli süreç, katılımcıların kim olması ve ne yapmaları gerektiği, iyi ve kötü örnekleri ile ele alınacaktır.

Bütçe Anlama Rehberi:  Bütçe çalışmasını inceleme ve sorgulama yöntemleri

Satış hacmi ve cirodan başlayarak vergi sonrası karlılığa, borçluluktan işletme sermayesine ve yatırım bütçelerinin irdelenmesine kadar tüm önemli rakamları, trendleri ve rakamların derinliklerine saklanmış sorunları kısa sürede ve sistematik bir şekilde inceleme ve sorgulamanın yolları örneklerle anlatılacaktır.

Günümüz dünyası gittikçe daha belirsiz ve karmaşık hale gelmekte, bununla birlikte şirketlerin yaşam uzunluğu beklentisi de gittikçe kısalmaktadır. Bu süreci iyi yöneten şirketler, içinde bir çok yeni girişim ve yaratıcılık barındıran esnek ve birlikte çalışabilir yapılardan oluşmaktadır. Bu seminer, girişimcilik neye benzer, yeni kurulan bir şirketle startup şirketi arasında ne fark vardır gibi sorulara cevap aramakta; ayrıca bu yeni dünyanın dinamikleri üzerine bir tartışma yaparak inovasyonun sadece yaratıcı insanlara özgü olmadığını, disiplinli bir süreç ve stratejik bir bakış ile her kurumun girişimci ve inovatif olabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken inovasyon tipleri ve girişimcilik örneklerini bu alandaki temel modeller üzerinden aktarmayı hedeflemektedir. 

Yönetim oyununda değerlendirme
Değerlendirmenin önemi
Değerlendirmenin yararları
Yönetici değerlendirmede kriterler
Değerlendirmeyi kim yapmalı?
Değerlendirme geri-bildirimi nasıl yapılmalı?
Değerlendirmenin çıktıları nerde kullanılmalı
Değerlendirme hataları